Năm 2019, HOSE đặt chỉ tiêu lãi trước thuế 650 tỷ đồng, sẵn sàng triển khai CW

01-04-2019 13:37:08+07:00
01/04/2019 13:37 1
  •  

Năm 2019, HOSE đặt chỉ tiêu lãi trước thuế 650 tỷ đồng, sẵn sàng triển khai CW

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã thực hiện công bố thông tin định kỳ về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phát triển năm 2019.

Kế hoạch năm 2019, HOSE sẽ tập trung công tác phát triển thị trường theo chiều sâu, nâng cao chất lượng của công ty niêm yết và tính minh bạch trên thị trường. Triển khai đúng tiến độ các dự án, đề án hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin, tạo cơ sở cho việc đẩy nhanh tái cấu trúc thị trường và hợp nhất 2 Sở.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, HOSE tăng cường kiểm tra, rà soát về tính minh bạch thông tin trong Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết vấn đề sử dụng vốn, công bố thông tin và quản trị công ty. Đẩy mạnh phát triển quản trị công ty/phát triển bền vững cho các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE.

Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục triển khai và hoàn thiện Bộ Tiêu chí đánh giá phát triển bền vững của doanh nghiệp trên HOSE. Chủ trì và phối hợp với các tổ chức để phổ biến các thông lệ tốt nhất về quản trị Công ty, áp dụng các chuẩn mực quốc tế về công bố thông tin, báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS, đẩy mạnh khuyến khích các thành viên thị trường thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, HOSE tiếp tục theo dõi, hỗ trợ và khuyến khích các công ty niêm yết có tiềm năng tiếp tục hoàn thiện theo các tiêu chí để có thể tham gia vào các bộ chỉ số của các tổ chức uy tín như MSCI/FTSE, từ đó nâng cao hình ảnh của công ty đối với nhà đầu tư quốc tế.

Liên quan tới phát triển sản phẩm, Sở sẽ phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để sản phẩm chứng quyền có đảm bảo (CW) được sớm ra mắt thị trường. Báo cáo về công tác phát triển sản phẩm mới của năm 2018, HOSE cho biết công tác chuẩn bị cho CW đã hoàn tất và sẵn sàng cho việc triển khai vào năm 2019.

Song song đó, Sở sẽ theo dõi, đánh giá hoạt động thị trường, nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển thị trường và hoàn thiện quy định về sản phẩm, tiếp tục nghiên cứu cơ chế phát triển sản phẩm CW trên chỉ số, ETF, CW bán… Mặt khác, HOSE sẽ phối hợp với HNX triển khai chỉ số mới để làm tài sản cơ sở cho hợp đồng tương lại, chỉ số chung của hai Sở (VNXMid/Small, VNX200). HOSE cũng triển khai nghiên cứu các chỉ số mới bao gồm: High Dividend Index, và các chỉ số theo nhu cầu của các Quỹ đầu tư; nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cổ phiếu hết room tại Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản.

Với các kế hoạch và giải pháp thực hiện kể trên, năm 2019, HOSE đặt chỉ tiêu doanh thu hơn 1,015 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 650.3 tỷ đồng.

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang