Năm 2019, không còn trực tiếp kinh doanh logistics, STG đặt mục tiêu lãi ròng tăng 14%

03-04-2019 10:58:19+07:00
03/04/2019 10:58 0
  •  

Năm 2019, không còn trực tiếp kinh doanh logistics, STG đặt mục tiêu lãi ròng tăng 14%

Mới đây, CTCP Kho vận Miền Nam (HOSE: STG) đã công bố tài liệu đại hội với các nội dung quan trọng cần được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Dự kiến cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức vào ngày 12/04.

STG cho biết, trong năm 2019, HĐQT sẽ thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics. Các mảng ngành nghề kinh doanh Logistics: Đại lý - Cước quốc tế - Dịch vụ thông quan – Kho bãi sẽ do Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics thực hiện khai thác. Vì vậy, trong năm 2019, Sotrans sẽ hoạt động theo mô hình tập đoàn, chỉ quản lý mảng kinh doanh xăng dầu và cho thuê cảng với mục tiêu doanh thu đạt gần 214 tỷ đồng, bằng 21% so với doanh thu thực hiện được năm 2018.

Từ đó, Công ty đặt lợi nhuận sau thuế tăng 14% so với thực hiện năm 2018, đạt gần 208 tỷ đồng. Nguồn lợi nhuận chủ yếu đến từ cổ tức của các công ty con đang hoạt động kinh doanh hiệu quả. Cổ tức năm 2019 dự kiến ở mức 10% trên vốn điều lệ.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của STG

Đồng thời, STG cũng đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất cho năm 2019, với doanh thu tăng 15% và lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 2% so với thực hiện năm 2018, lần lượt đạt 2,029 tỷ đồng và hơn 154 tỷ đồng.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của STG

Nhìn lại năm 2018, khối lượng vận tải hàng hóa của STG đạt gần 1,635 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, STG ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 36% so với năm trước, đạt hơn 182 tỷ đồng, nhưng vẫn vượt 60% kế hoạch đề ra. Việc ghi vượt 60% kế hoạch năm là do tỷ lệ thu cổ tức từ công ty con Sowatco tăng từ 10% lên 20%.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của STG

Từ kết quả này, HĐQT STG trình ĐHĐCĐ điều chỉnh mức cổ tức năm 2018 từ 15% xuống còn 10% bằng tiền mặt.

Phân phối lợi nhuận năm 2018
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của STG

Theo tờ trình, STG sẽ xin ý kiến miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024  

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang