Năm 2019, OPC đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt 120 tỷ đồng

01-04-2019 17:33:58+07:00
01/04/2019 17:33 0
  •  

Năm 2019, OPC đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt 120 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) sẽ được tổ chức vào ngày 12/04 với những nội dung chủ yếu xoay quanh kết quả hoạt động năm 2018, và hướng đến mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ lần lượt đạt 875 tỷ đồng và 120 tỷ đồng trong năm 2019.

Theo thống kê của Cục quản lý dược, doanh thu ngành dược Việt Nam năm 2018 ước gần 6 tỷ USD, tăng trưởng sẽ tiếp tục ở hai con số trong những năm tiếp theo và sẽ đạt 7.7 tỷ USD vào năm 2021.

Tuy nhiên, với việc đánh giá ngành dược còn gặp nhiều khó khăn, từ đó, năm 2019, OPC đặt kế hoạch khá thận trọng khi hướng đến mục tiêu doanh thu và lợi nhuận công ty mẹ đều chỉ tăng 2% so với thực hiện được trong năm 2018, lần lượt đạt 875 tỷ đồng và 120 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến ở mức 20%.

OPC cho biết, sự cạnh tranh khốc liệt và gia tăng về chi phí là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Ngoài sự tăng vọt về chi phí bán hàng, thuế… thì nguyên liệu, dược liệu là thành phần chịu rủi ro cao về biến động nguồn cung và tỷ giá do phụ thuộc phần lớn từ nhập khẩu mà chủ yếu là Trung Quốc.

Vừa qua hàng loạt nhà máy dược liệu, đặc biệt là sản xuất tá dược, tại Trung Quốc bị đóng cửa do các vấn đề về môi trường khiến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

Bên cạnh đó, thị trường ETC vẫn còn nhiều bất cập trong công tác đấu thầu thuốc khiến cho việc cạnh tranh về giá của những công ty có đầu tư chiều sâu về công nghệ gặp nhiều khó khăn.

Dù vậy, năm 2018, OPC đã thực hiện được doanh thu và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ vượt nhẹ so với kế hoạch đã đề ra. So với năm 2017, OPC vẫn duy trì được mức tăng trưởng bình quân năm từ 6 - 7%.

Với hơn 98 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, HĐQT OPC đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận chi hơn 54% phần lợi nhuận để trả cổ tức năm 2018 với số tiền hơn 53 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng dự định sẽ trích hơn 14% lợi nhuận, tương đương số tiền gần 14 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển và gần 9.5% vào quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Phân phối lợi nhuận năm 2018
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của OPC

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang