Năm 2019, PLC đặt mục tiêu lãi ròng gần 167 tỷ đồng

03-04-2019 14:42:58+07:00
03/04/2019 14:42 0
  •  

Năm 2019, PLC đặt mục tiêu lãi ròng gần 167 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex (HNX: PLC) sẽ được tổ chức vào ngày 11/04, nhằm bàn luận và đi đến thống nhất những vấn đề quan trọng được nêu trong tài liệu ĐHĐCĐ.

Theo dự báo của Opec và Hiệp hội kinh doanh xăng dầu Việt Nam, bước sang năm 2019, khả năng giá dầu thế giới sẽ ổn định và dao động quanh mức 50 - 60 USD/thùng, giá dầu mỏ không có khả năng ổn định trong thời gian dài mà sẽ liên tục biến động trong từng thời kỳ.

Dựa trên cơ sở đó, PLC đề ra kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2019 với mục tiêu hơn 6,463 tỷ đồng về doanh thu thuần và gần 167 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt nhỉnh hơn 1% và 9% so với thực hiện được năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2019 của PLC
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PLC

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, HĐQT PLC dự định trình ĐHĐCĐ, PCL sẽ thực hiện tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 80% lợi nhuận sau thuế, tương đương phải chi số tiền hơn 122 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu cho cổ đông, phần còn lại Công ty sẽ trích gần 15 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển trong năm 2018. Đồng thời để đảm bảo khả năng tích lũy, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, HĐQT PLC cũng đề nghị mức cổ tức thực hiện năm 2019 tối thiểu là 12% lợi nhuận.

Phân phối lợi nhuận năm 2018 của PLC
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PLC

Đối với kế hoạch đầu tư năm 2019, Tổng Công ty và hai Công ty TNHH trong hệ thống PLC tập trung thực hiện các hạng mục đầu tư mới với tổng giá trị đầu tư dự kiến hơn 199 tỷ đồng, giảm 23% so với thực hiện năm 2018 và tăng 25% đối với hạng mục sửa chữa lớn có tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PLC

Theo chương trình Đại hội, PLC sẽ bầu cử thành viên HĐQT, BKS và trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn, tuy nhiên danh sách ứng viên và nội dung phương án phát hành vẫn chưa được công bố cụ thể trong tài liệu. 

Tổng kết năm 2018, Tổng Công ty PLC không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận ĐHĐCĐ giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 194 tỷ đồng, chỉ mới thực hiện được gần 82% kế hoạch đề ra. Các nguyên nhân chính dẫn đến không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận là do sản lượng dầu nhờn cả nội địa cũng như xuất khẩu đều giảm, trong khi chi phí không giảm. Thêm vào đó, công ty liên kết VP gặp khó khăn, lỗ lớn, khiến PLC phải trích dự phòng tài chính gần 20 tỷ đồng. Mặt khác, hiệu quả kinh doanh ngành hàng nhựa đường và hóa chất bị sụt giảm, khi giá đầu vào trên thị trường giảm sâu đột ngột vào đầu quý 4.

 

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang