Nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản

04-04-2019 10:01:28+07:00
04/04/2019 10:01 0
  •  

Nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể, Thông tư 03/2019/TT-NHNN bổ sung điểm c vào khoản 16 Điều 4 quy định nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong các trường hợp sau.

(i) Mua cổ phần tại doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(ii) Mua cổ phần, phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(iii) Mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trường hợp trúng đấu giá, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối để thanh toán giá trị mua cổ phần, phần vốn góp. Trường hợp đấu giá không thành công, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài số tiền đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh liên quan (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/05/2019.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang