×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

NHP: Lê Xuân Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 673,000 CP

05/04/2019 09:590

NHP: Lê Xuân Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 673,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Nghĩa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NHP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,610,502 CP (tỷ lệ 16.72%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 673,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/04/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/05/2019.

HNX

Về đầu trang