×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

NVL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

08/04/2019 09:470

NVL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190408_20190405 - NVL - CBTT Tai lieu hop DHDCD TN nam 2019.PDF

HOSE

Về đầu trang