NVT đặt mục tiêu 30 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2019

15/04/2019 21:350
  •  

NVT đặt mục tiêu 30 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2019

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2019 với kỳ vọng đạt 30 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng với mức tăng trưởng 8% so với kết quả đạt được ở năm 2018.

Cụ thể về kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2019, NVT đặt mục tiêu doanh thu thuần 275 tỷ đồng và lãi sau thuế 30 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 8% so với kết quả đạt được ở năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐthường niên 2019

Trong năm 2019, NVT cho biết sẽ tiếp tục khai thác và phát triển thị trường khách du lịch quốc tế. Đồng thời, mở rộng thị trường khách du lịch nội địa đối với khu nghỉ Six Sense Ninh Vân Bay.

Tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới đây, HĐQT sẽ trình các cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập và bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 - 2024. Được biết, các thành viên HĐQT gồm ông Hồ Anh Ngọc, ông Nguyễn Xuân Minh và ông John Joseph Ramos đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và đã được HĐQT thông qua.

Trong năm 2018, Công ty không thực hiện các khoản đầu tư lớn nào mà chủ yếu tập trung việc chuyển nhượng, thu hồi khoản đầu tư liên kết là là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp và thu hồi khoản tiền cho vay của NVT tại đơn vị này.

Tại ngày 31/12/208, giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp nói trên đã được Công ty ký kết với đối tác nhận chuyển nhượng và đang tiến hành làm các thủ tục liên quan để thu hồi số tiền đã đầu tư.

Nguyên Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang