logo

PAN: Không chia cổ tức 2018, muốn phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP

12-04-2019 13:24:20+07:00
12/04/2019 13:24 0
  •  

PAN: Không chia cổ tức 2018, muốn phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 của CTCP Tập đoàn Pan (HOSE: PAN), Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu hợp nhất đến 34.3% song chỉ tiêu lợi nhuận lại giảm nhẹ 1% so với năm trước.

Cụ thể, cho năm 2019, PAN đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 10,513 tỷ đồng tăng 34.3%, lợi nhuận sau thuế đạt 562 tỷ đồng giảm nhẹ 1% so với năm 2018. Về mặt phân phối lợi nhuận, PAN cũng trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 2019 với tỷ lệ 10%. Ngoài ra, đánh giá PAN cần tập trung các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và nắm bắt các cơ hội M&A tiềm năng trong năm 2019, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch không chi trả cổ tức năm 2018.

Đồng thời để tăng vốn điều lệ, cải thiện vốn lưu động, trong năm 2019 Công ty cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1 và phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành là 10,000 đồng.

Trong năm 2018, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 7,828 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2017. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, PAN chỉ mới thực hiện được 89% chỉ tiêu doanh thu. Phía Công ty cho biết nguyên nhân chính doanh thu không đạt kế hoạch là do việc chuyển hướng kinh doanh tại công ty thành viên Lafooco. Lafooco đã thực hiện tái cấu trúc theo hướng cắt giảm kinh doanh nhân điều, chuyển đổi sang các sản phẩm điều giá trị gia tăng với hàm lượng, chất lượng cao nên doanh thu mặc dù đạt được ít hơn nhưng lợi nhuận mang lại lớn hơn và ổn định hơn.

Doanh thu từ mảng kinh doanh Nông nghiệp (PAN Farm) và Thực phẩm (PAN Food) đóng góp lần lượt là 1,616 tỷ đồng (20.6%) và 6,209 tỷ đồng (79.4%). Trong đó, doanh thu mảng nông nghiệp chủ yếu từ doanh thu Vinaseed, còn mảng kinh doanh thực phẩm bao gồm 3 lĩnh vực: Bánh kẹo, Thủy sản và Chế biến thực phẩm. Công ty chia sẻ, động lực tăng trưởng trong năm 2018 của Công ty đến từ hoạt động kinh doanh tại các công ty thành viên và sự thành công trong chiến lược M&A.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018 đạt 567 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2017 và vượt 14% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận của Công ty đạt sự tăng trưởng tốt và vượt kế hoạch do sự tăng trưởng bền vững của lợi nhuận các Công ty chủ chốt như Vinaseed (252 tỷ đồng, tăng 9%); Bibica (110 tỷ đồng, tăng 13%); sự tăng trưởng đột biến của các công ty thủy sản như Sao Ta (177 tỷ đồng, tăng 56%) hay Aquatex Bến Tre (67 tỷ, tăng 139%).

Thành Tín

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang