Phái sinh tháng 3/2019: Giao dịch của khối ngoại gấp 2.4 lần so với tháng trước

09-04-2019 14:30:05+07:00
09/04/2019 14:30 0
  •  

Phái sinh tháng 3/2019: Giao dịch của khối ngoại gấp 2.4 lần so với tháng trước

Trong tháng 3/2019, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tuy có giảm vào thời điểm cuối tháng nhưng vẫn có dấu hiệu phục hồi so với tháng 2.

Khối lượng giao dịch (KLGD) trong tháng 3/2019 bình quân đạt 126,052 hợp đồng/phiên, tăng 15% so với tháng trước. Ngoại trừ thời điểm giữa tháng và cuối tháng khi điểm chỉ số VN30 không biến động nhiều, KLGD của các phiên giao dịch còn lại đều trên mức 100,000 hợp đồng/phiên. Phiên giao dịch ngày 7/3/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 181.709 hợp đồng.

Tổng giao dịch toàn thị trường tháng 3/2019

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tăng hơn 29% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 29/03/2019, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 23,876 hợp đồng. Tháng 3 cũng là tháng có khối lượng mở OI đạt kỷ lục tính từ ngày khai trương thị trường với 26,001 hợp đồng tại ngày 27/03/2019.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 3, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 67,387 tài khoản, tăng 5.51% so với tháng trước.

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này vẫn tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhưng đã giảm so với các tháng trước, chiếm 97.64% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) cũng tăng lên mức 2.11%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3 cũng tăng mạnh, đạt 13,360 hợp đồng, gấp 2.4 lần so với tháng trước, chiếm 0.26% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Đây cũng là tỷ trọng giao dịch lớn nhất của nhà đầu tư nước ngoài từ thời điểm khai trương thị trường.

Thành Tín

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang