×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Tược

08/04/2019 15:030

PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Tược

Nguyễn Văn Tược báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190408_20190408 - PHR - BCKQGDNNB - Nguyen Van Tuoc.pdf

HOSE

Về đầu trang