PPC: Trích lập trăm tỷ dự phòng, nhờ đâu lãi ròng quý 1/2019 vẫn tăng trưởng?

17-04-2019 10:51:59+07:00
17/04/2019 10:51 0
  •  

PPC: Trích lập trăm tỷ dự phòng, nhờ đâu lãi ròng quý 1/2019 vẫn tăng trưởng?

Quý 1/2019, biên lãi gộp của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) đạt mức 19.3%, cải thiện đáng kể so với con số 14.8% của cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2019, doanh thu của PPC đạt hơn 1,709 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của PPC trong quý 1/2019
Nguồn: BCTC quý 1/2019 của PPC

Chi phí tài chính của PPC trong quý 1/2019 ghi nhận hơn 126 tỷ đồng (tăng hơn 89% so với cùng kỳ 2018), nguyên nhân chủ yếu là vì Công ty trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, tổn thất đầu tư gần 124 tỷ đồng.

Về phía doanh thu hoạt động tài chính, trong quý đầu tiên của năm 2019, PPC được chia gần 65 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, doanh thu tài chính của Công ty ghi nhận hơn 103 tỷ đồng trong quý 1/2019, tăng 91.4% so với quý 1/2018.

Kết quả quý đầu tiên của năm 2019, PPC báo lãi ròng 242.6 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, dòng lưu chuyển tiền của PPC trong quý 1/2019 cũng cho thấy sự tích cực hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PPC ghi nhận âm (dòng tiền ra) gần 263 tỷ đồng trong quý 1/2019, thấp hơn nhiều so với con số (dòng tiền ra) lên đến gần 825 tỷ đồng của quý 1/2018 (khác biệt chủ yếu liên quan đến việc tăng các khoản phải thu).

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang