logo

PVS: Quý 1 ước lãi 350 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ

03-04-2019 09:46:38+07:00
03/04/2019 09:46 1
  •  

PVS: Quý 1 ước lãi 350 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) cho biết, doanh thu hợp nhất thực hiện quý 1/2019 ước đạt 3,800 tỷ đồng, vượt 46% so với kế hoạch quý và bằng 29% kế hoạch năm, tăng 12% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 350 tỷ đồng, vượt 150% kế hoạch quý, bằng 50% kế hoạch năm và tăng 18% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018.

Kế hoạch quý 2/2019, PVS thực hiện công tác tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, các giải pháp về quản lý, quản trị rủi ro...

Được biết, năm 2018, doanh thu hợp nhất của PVS là 15,000 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 960 tỷ đồng, cũng vượt 37% kế hoạch.

Thái Hương

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang