×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

PVV: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

11/04/2019 10:410

PVV: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVV của Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 5 năm 2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1. quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và một số nội dung khác.

HNX

Về đầu trang