PVX: Hậu kiểm toán, lỗ thêm hơn 100 tỷ đồng

12-04-2019 15:20:10+07:00
12/04/2019 15:20 0
  •  

PVX: Hậu kiểm toán, lỗ thêm hơn 100 tỷ đồng

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) vừa công bố BCTC kiểm toán hợp nhất 2018 với lỗ sau thuế hơn 414 tỷ đồng, tăng lỗ thêm hơn 104 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Theo PVX, sau khi thực hiện kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con có nhiều thay đổi, vì vậy trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của Tổng công ty đã đánh giá lại một số khoản trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, lợi nhuận chưa thực hiện, các khoản đầu tư tài chính của một số đơn vị thành viên Tổng công ty theo chuẩn mực kế toán và Chế độ tài chính hiện hành.

Như vậy, tính đến cuối năm 2018, PVX có lỗ lũy kế hơn 3,686 tỷ đồng, sắp đuổi kịp vốn điều lệ thực góp là 4,000 tỷ đồng.

Không những thế, tại BCTC kiểm toán, các kiểm toán viên cũng đưa ra hàng loạt vấn đề nhấn mạnh cũng như ý kiến ngoại trừ. Chẳng hạn kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến giá trị có thể thu hồi của khoản phải thu 200 tỷ đồng của Khách sạn Lam Kinh và số dư dự phòng đã trích lập cho khoản phải thu này là 124.4 tỷ đồng.

PVC Land (Công ty con của PVX) là chủ đầu tư Dự án cao ốc căn hộ thương mại dịch vụ PetroVietnam Landmark. Số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án này là 1,011 tỷ đồng (cuối 2018); gồm cả chi phí lãi vay được vốn hóa trong giai đoạn bị tạm ngừng thi công (trước 2017). Kiểm toán cũng không thu được bằng chứng thích hợp về giai đoạn Dự án tạm dừng thi công nên không có đủ cơ sở xác định số liệu cần thiết phải điều chỉnh cho các khoản mục Hàng tồn kho và Lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2018 và 31/12/2017.

Kiểm toán cũng đưa ra các vấn đề nhấn mạnh liên quan đến khoản lỗ lũy kế hợp nhất 3,686.4 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoản 248.4 tỷ đồng và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của Tổng công ty trong 12 tháng tới.

Bên cạnh đó PVX có khoản cho vay là bảo lãnh cho một số công ty khác với số tiền lần lượt khoảng 466.5 tỷ đồng và khoảng 237.9 tỷ đồng. Tại ngày lập BCTC hợp nhất, Tổng công ty đang tiếp tục làm việc với các công ty được cho vay, được bảo lãnh và các tổ chức tín dụng để thu hồi các khoản cho vay và giải tỏa thư bảo lãnh nhằm tăng khả năng thanh toán của PVX.

Cuối cùng kiểm toán cho rằng Tổng công ty còn có một số khoản công nợ tiềm tàng và chưa có kết quả cuối cùng về các nghĩa vụ liên quan.

Trên sàn, giá cổ phiếu PVX chốt phiên 12/04 tại mức sàn 1,400 đồng/cp và khối lượng giao dịch đột biến lên đến 2.5 triệu cp, gấp 5 lần phiên trước đó. Tính từ khi niêm yết, PVX đã giảm 91% giá trị.

Phương Châu

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang