logo

Quý 1/2019, Chứng khoán HSC báo lãi giảm tới hơn 75% so với cùng kỳ

19-04-2019 16:08:52+07:00
19/04/2019 16:08 0
  •  

Quý 1/2019, Chứng khoán HSC báo lãi giảm tới hơn 75% so với cùng kỳ

Theo giải trình của HCM, điều kiện thị trường biến động không khả quan là nguyên nhân chính khiến kết quả lãi của Công ty sụt giảm mạnh.

Trong báo cáo tài chính quý 1/2019 mới công bố, CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) báo lãi sau thuế giảm tới hơn 75% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt hơn 102 tỷ đồng.

Doanh thu quý 1/2019 của HCM giảm 65% so với cùng kỳ năm trước, chỉ ở mức hơn 293 tỷ đồng với sự sụt giảm của hầu hết các hoạt động kinh doanh chủ chốt.

Theo giải trình của Công ty, hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty trong điều kiện thị trường quý 1 năm 2019 không khả quan so với cùng kỳ năm trước, do đó, không còn là phần đóng góp chủ đạo như quý 1/2018. Kết quả lãi từ các tài sản tài chính FVTPL của Công ty giảm tới hơn 80% so với cùng kỳ, chỉ còn 75 tỷ đồng. Trong khi lỗ từ tài sản tài chính FVTPL cũng chỉ ở mức 26 tỷ đồng.

Về hoạt động môi giới, doanh thu môi giới chứng khoán quý 1 của Công ty chỉ đạt 111 tỷ đồng, giảm 52% do giá trị giao dịch của toàn thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, thị phần môi giới của Công ty trong quý 1 giảm nhẹ so với quý 1 năm trước.

Doanh thu hoạt động giao dịch ký quỹ trong quý cũng giảm tới 34% so với cùng kỳ, ở mức 102 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do điều kiện thị trường không khả quan làm dư nợ cho vay bình quân hoạt động giao dịch ký quỹ trong quý 1/2019 giảm so với số dư cho vay cùng kỳ.

Ngoài ra, Công ty cũng không có thương vụ lớn tương đương thương vụ được hoàn tất trong quý 1/2018.

Về mặt chi phí, các khoản chi phí hoạt động của Công ty ở mức 149 tỷ đồng giảm 62% so với quý 1 chủ yếu do chi phí nghiệp vụ môi giới giảm tương ứng với doanh thu môi giới và chi phí lãi vay ngân hàng, trái phiếu HSC và dự phòng các khoản phải thu quý 1/2019 giảm phù hợp với các khoản vay giảm đi so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí quản lý của HCM lại tăng tới 25% so với cùng kỳ, lên tới 43.2 tỷ đồng do tăng số lượng nhân sự các bộ phân hỗ trợ phù hợp với sự phát triển của Công ty.

Cuối quý 1/2019, tổng tài sản của Công ty ghi nhận mức tăng 8.7% so với đầu năm, đạt 5,714 tỷ đồng.

Chí Kiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang