Quý 1/2019, Dệt may Huế thực hiện được 25% kế hoạch lợi nhuận

05-04-2019 08:48:59+07:00
05/04/2019 08:48 0
  •  

Quý 1/2019, Dệt may Huế thực hiện được 25% kế hoạch lợi nhuận

Mới đây, HĐQT của CTCP Dệt may Huế (UPCoM: HDM) đã thông qua tình hình thực hiện kinh doanh trong quý 1/2019 và lên kế hoạch cho quý thực hiện tiếp theo.

Kết thúc quý 1/2019, HDM có tổng doanh thu (không có VAT) là 473 tỷ đồng, thực hiện được 26% kế hoạch năm, ghi nhận mức tăng gần 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện là 12.5 tỷ đồng đạt 25% kế hoạch.

Kim ngạch xuất khẩu tính đủ thực hiện là 22.3 triệu USD, đạt 24% kế hoạch và tăng 14% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu thanh toán thực hiện là 17.1 triệu USD, đạt 26% kế hoạch và tăng 14% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu thực hiện đạt 11.5 triệu USD, đạt 18% kế hoạch và tăng 15% so cùng kỳ.

Trong quý 2/2019, HĐQT của HDM đề ra kế hoạch doanh thu 452 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đủ, kim ngạch xuất khẩu thanh toán và kim ngạch nhập khẩu lần lượt đạt 27.1 triệu USD, 16.5 triệu USD và 17.9 triệu USD.

Về kế hoạch sản lượng các sản phẩm, HDM đề ra sản lượng sợi 3,532 tấn (Ne30) tăng 16% so với quý 1/2019, sản lượng vải đạt 179 tấn và sản phẩm hàng dệt kim đạt 6.08 triệu sản phẩm tăng 28% so quý 1/2019.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang