Quý 1/2019, VCS báo lãi sau thuế gần 260 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ

24-04-2019 10:48:23+07:00
24/04/2019 10:48 0
  •  

Quý 1/2019, VCS báo lãi sau thuế gần 260 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ

Trong báo cáo tài chính mới được công bố của CTCP Vicostone (HNX: VCS), Công ty báo lãi sau thuế quý 1 gần 260 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu tăng mạnh.

Doanh thu trong quý 1 của VCS đạt gần 1,132 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù giá vốn hàng bán trong kỳ tăng 15% so với cùng kỳ lên trên 775 tỷ đồng, Công ty vẫn ghi nhận biên lãi gộp tăng so với quý 1/2018, đạt 31.5%.

Song hành với doanh thu bán hàng tăng, chi phí bán hàng của Công ty cũng tăng tới 75% so với cùng kỳ năm trước lên trên 35 tỷ đồng. Các khoản chi phí quản lý chỉ tăng hơn 12%, ở mức gần 13 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí lãi vay của Công ty cũng giảm mạnh so với cùng kỳ về mức 9,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí lãi vay lại tăng cao so với quý 1 năm trước.

Với diễn biến doanh thu và chi phí trong kỳ như trên, VCS báo lãi sau thuế gần 260 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 1 của VCS
Nguồn: BCTC quý 1/2019 của VCS

Tại thời điểm cuối quý 1/2019, tổng tài sản của Công ty ở mức 4,212.4 tỷ đồng, giảm khoảng 4.5% so với đầu năm. Các khoản phải thu của Công ty tại thời điểm này tăng 8% so với đầu năm, ở mức 1,351 tỷ đồng. Khoản phải thu chủ yếu nằm ở các  khoản phải thu ngắn hạn. Trong khi đó, khoản mục hàng tồn kho của Công ty giảm 5% về 1,887 tỷ đồng.

Đông Tư

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang