Saigon VRG đặt kế hoạch lãi ròng 260 tỷ đồng năm 2019

04-04-2019 10:23:23+07:00
04/04/2019 10:23 0
  •  

Saigon VRG đặt kế hoạch lãi ròng 260 tỷ đồng năm 2019

Ngày 03/04, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (Saigon VRG) công bố nghị quyết HĐQT với một số nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Trong năm 2018 qua, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh khá khả quan khi có sự tăng trưởng so với năm trước đó. Theo đó, Saigon VRG đã thu về gần 3,245 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 26% so với thực hiện năm 2017, lãi ròng hợp nhất gần 249 tỷ đồng, tăng 33% so năm 2017.

Về kế hoạch cho năm 2019, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tổng doanh thu là 3,300 tỷ đồng, lãi ròng đạt 260 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng lần lượt 2% và 5% so với kết quả của năm 2018.

Kết quả 2018 và kế hoạch 2019 của Công ty
Nguồn: Saigon VRG

Song song đó, Saigon VRG dự kiến trình tại đại hội phương án chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 15%. Trong quý 2/2019, Công ty dự kiến thanh toán phần cổ tức 7% còn lại năm 2018 cho cổ đông (trước đó đã tạm ứng lần 1 với tỷ lệ là 8%), tổng cộng 2 đợt này Saigon VRG chi ra hơn 99 tỷ đồng.

Cũng trong Nghị quyết, HĐQT của Saigon VRG cũng thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 26/04 sắp tới.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang