Sau 3 tháng đầu 2019, KSB có lãi 56 tỷ đồng, giảm 19% so cùng kỳ

22-04-2019 16:11:19+07:00
22/04/2019 16:11 0
  •  

Sau 3 tháng đầu 2019, KSB có lãi 56 tỷ đồng, giảm 19% so cùng kỳ

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) báo lãi ròng hơn 56 tỷ đồng trong quý 1/2019, giảm 19% so với cùng kỳ của năm 2018.

KQKD quý 1/2019 của KSB. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: KSB

Trong kỳ, doanh thu thuần của Công ty tăng 17% ở mức gần 297 tỷ đồng, giá vốn hàng bán cũng tăng đến 18%, chiếm 169 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận gộp khá khả quan đạt gần 128 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ.

Về hoạt động tài chính, KSB có doanh thu hơn 4 tỷ đồng, giảm hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ, nhưng chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) phát sinh gần 15 tỷ đồng, trong khi quý 1/2018 KSB không ghi nhận khoản này.

Hơn nữa, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng tương ứng 78% và 47% so quý 1/2018. Chính do gánh nặng từ các khoản chi phí trên làm cho lãi ròng của KSB chỉ hơn 56 tỷ đồng, giảm đến 19% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của KSB có gần 3,003 tỷ đồng tại ngày 31/03/2019, tăng 106 tỷ đồng so thời điểm đầu kỳ. Khoản phải thu ngắn hạn của KSB ghi nhận hơn 906 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so đầu kỳ.

Trong đó, khoản phải thu của Nguyễn Thị Loan tăng từ 145 triệu đồng lên gần 3.6 tỷ đồng, khoản ủy thức đầu tư thì tăng đến 50 tỷ lên 666.6 tỷ đồng tại ngày 31/03. Khoản phải thu từ CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt được thể hiện qua giá trị các khoản đầu tư với hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận.

Nguồn: KSB

Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của KSB tại ngày 31/03 gần 92 tỷ đồng, tăng 27%, do Công ty tăng khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng. Còn khoản vay dài hạn chỉ còn hơn 37 tỷ đồng và 500 tỷ đồng trái phiếu dài hạn phát hành tháng 6/2018 với kỳ hạn 2 năm.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang