Sau kiểm toán 2018, HTT chuyển từ lãi sang lỗ

08-04-2019 09:22:37+07:00
08/04/2019 09:22 0
  •  

Sau kiểm toán 2018, HTT chuyển từ lãi sang lỗ

Sở GDCK TPHCM (HOSE) vừa có nhắc nhở CTCP Thương mại Hà Tây (HNX: HTT) chậm công bố thông tin chuyển từ lãi sang lỗ năm 2018 sau kiểm toán BCTC.

Cụ thể, ngày 04/04, Sở có nhận được giải trình báo cáo tài chính kiểm toán của HTT. Theo đó, doanh thu thuần sau kiểm toán của HTT chỉ giảm nhẹ 0.9% nhưng lợi nhuận sau thuế lại chuyển từ lãi 26 triệu đồng sang lỗ gần 24 tỷ đồng. Theo giải trình của HTT, do kết chuyển sót chi phí công trình xây lắp nên lợi nhuận sau kiểm toán âm.

Kết quả chênh lệch sau kiểm toán 2018 của HTT

Trong khi đó theo quy định, Công ty phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra việc chuyển từ lãi sang lỗ ngay khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán (công bố ngày 02/04). Như vậy, HTT đã chậm công bố thông tin về việc chuyển từ lãi sang lỗ của năm 2018.

Thái Hương

Fili

Tài liệu đính kèm:
20190405_20190405 - HTT - Nhac nho cham cbtt chenh lech so lieu sau kiem toan 2018.pdf
×
vietstock logo
Về đầu trang