SCB: Lãi trước thuế 2018 tăng 45%, nợ xấu 0.42%

04-04-2019 13:33:58+07:00
04/04/2019 13:33 0
  •  

SCB: Lãi trước thuế 2018 tăng 45%, nợ xấu 0.42%

Năm 2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đạt lợi nhuận trước thuế 196 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước.

Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản đạt hơn 508,165 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng của SCB đạt 301,892 tỷ đồng, tăng trưởng ròng đạt 35,391 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng trưởng 13.3% so với năm 2017. Năm 2018, SCB đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ xấu. Theo đó, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của SCB duy trì ở mức thấp, lần lượt là 0.61% và 0.42% vào cuối năm 2018.

Song song đó, tính đến 31/12/2018, tổng huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế tăng 65,234 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng 18.4% so với cuối năm 2017, đưa quy mô huy động thị trường 1 của SCB đạt 419,046 tỷ đồng.

Các khoản thu nhập từ hoạt động phi tín dụng cũng có đóng góp lớn vào tổng thu nhập hoạt động của SCB trong năm 2018. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 92% so với năm 2017, đạt 886 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2018 ghi nhận lợi nhuận trước thuế của SCB đạt 196 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước. Lợi nhuận của SCB có phần khiêm tốn so với quy mô của ngân hàng là do trong năm qua SCB đã cân đối nguồn lực để trích lập 2,162 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang