×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

SD6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

01/04/2019 17:140

SD6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD6 của CTCP Sông Đà 6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/05/2019. Ngày chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời họp dự đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 10. Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Về đầu trang