SeABank: Lãi ròng quý 1/2019 tăng 34%, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1.45%

23-04-2019 17:04:30+07:00
23/04/2019 17:04 0
  •  

SeABank: Lãi ròng quý 1/2019 tăng 34%, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1.45%

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2018 với lợi nhuận sau thuế tăng 34% so với cùng kỳ, đạt hơn 150 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1.45% so với đầu năm.

Mọi hoạt động của SeABank trong quý 1/2019 dường như đều khả quan hơn cùng kỳ năm trước ngoại trừ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm lãi 85% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 3 tỷ đồng. Đồng thời, mảng kinh doanh ngoại hối lỗ gần 3 tỷ trong khi cùng kỳ lãi gần 24 tỷ đồng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của SeABank trong quý 1/2019 đạt hơn 657 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 98% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 47 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh lãi gần 10 tỷ đồng, gấp gần 25 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động khác hơn 5 tỷ đồng, gấp 17.5 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 20% ghi nhận gần 458 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 23% so với cùng kỳ, đạt gần 264 tỷ đồng.

Trong kỳ, SeABank trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 113 tỷ đồng, tăng nhẹ 10% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lãi ròng SeABank trong quý 1/2019 tăng 34% so với cùng kỳ, đạt hơn 150 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019 của SeABank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2019 của SeABank

Tại thời điểm 31/03/2019, tổng tài sản của SeABank đạt 141,298 tỷ đồng, suýt soát cùng kỳ năm trước, trong đó cho vay khách hàng gần 85,700 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng của SeABank trong quý 1/2019 cũng tăng nhẹ 3% cùng kỳ năm trước với hơn 87,265 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu của SeABank cuối quý 1/2019 có giảm nhẹ 2% so với hồi đầu năm, ghi nhận ở mức 1,240 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 (giảm 3%) và nợ nhóm 4 (giảm 5%) có giảm so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm từ mức 1.51% hồi đầu năm xuống còn 1.45%. Tuy nhiên, Ngân hàng có ghi nhận hơn 701 tỷ đồng nợ cho vay và chờ xử lý.

Chất lượng nợ vay của SeABank tại ngày 31/03/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2019 của SeABank

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang