SeABank: Tăng vốn lên hơn 9,000 tỷ đồng, niêm yết lên HOSE giai đoạn 2019 - 2020

01-04-2019 15:06:51+07:00
01/04/2019 15:06 1
  •  

SeABank: Tăng vốn lên hơn 9,000 tỷ đồng, niêm yết lên HOSE giai đoạn 2019 - 2020

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019. Theo đó, ngoài các kế hoạch tăng trưởng kinh doanh cho năm 2019, nhà băng này cũng sẽ lên kế hoạch tăng vốn và dự kiến niêm yết lên HOSE trong giai đoạn 2019 - 2020.

Tăng vốn điều lệ lên 9,019 tỷ đồng, niêm yết lên HOSE giai đoạn 2019 - 2020

Theo kế hoạch, Ngân hàng đề ra chỉ tiêu tăng trưởng tổng tài sản của SeABank đạt 15%, đạt 156 ngàn tỷ đồng vào cuối năm 2019. Huy động khách hàng tăng trưởng ròng 16 ngàn tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 19%.

Dư nợ khách hàng tăng trưởng ròng 17 ngàn tỷ đồng. Kế hoạch cho vay thị trường 1 có thể được điều chỉnh trong trường hợp tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cho phép của NHNN có sự thay đổi trong năm.

Lợi nhuận trước thuế riêng Ngân hàng mẹ kế hoạch đạt 818 tỷ đồng trong năm 2019. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất sẽ được ghi nhận hợp nhất với lợi nhuận của các công ty con trong năm 2019.

Tỷ lệ nợ xấu kiểm soat theo quy định nhỏ hơn 3%.

Theo định hướng trong năm 2019, SeABank dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới đến các tỉnh thành phố chưa có điểm giao dịch của SeABank qua việc mở mới 4 chi  nhánh tại các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Quảng Nam và Long An. Song song đó, tại các thị trường đang khai thác, SeABank cũng sẽ mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch tại những địa bàn có tiềm năng kinh doanh.

Để tiếp tục nâng cao vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính, HĐQT cũng sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ lên 9,019 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với 17.31% trên vốn điều lệ hiện tại, Ngân hàng dự kiến thông qua phát hành cổ phần phổ thông với mệnh giá 10,000 đồng/cp theo 1 trong 3 hoặc cả 3 hình thức.

- Thứ nhất, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của các cổ đông tại thời điểm phát hành.

- Thứ hai là phát hành ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của các cổ đông tại thời điểm phát hành.

- Thứ ba là phát hành riêng lẻ cho các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện trở thành cổ đông của SeABank theo quy định tại thời điểm phát hành cổ phiếu. Số lượng phát hành không quá 100 nhà đầu tư và cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cụ thể tham gia đợt chào bán riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

Trường hợp phát hành theo 1 hoặc cả 3 hình thức trên sẽ giao và ủy quyền cho HĐQT SeABank quyết định tổng số cổ phần được phát hành cho từng hình thức, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của SeABank.

Việc tăng vốn điều lệ lần này dự kiến thực hiện trong 1 đợt hoặc chia thành nhiều đợt trong năm 2019 hoặc cho đến khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 9,019 tỷ đồng, sau khi được NHNN và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Số tiền thu được từ đợt tăng vốn, SeABank dự kiến sử dụng vào các mục đích sau:

Với mức vốn điều lệ tăng thêm, một số chỉ tiêu tài chính của SeABank trong năm 2019 cũng dự kiến như sau: ROA là 0.44%; ROE là 8.06%; tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất trên 9%, tỷ lệ dự trữ thanh khoản trên 10%.

Tại Đại hội lần này, HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông thông qua tờ trình về việc tiếp tục đăng ký và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu của SeABank tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Đồng thời cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của SeABank trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2019 - 2020.

HĐQT cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai việc thành lập và đưa vào hoạt động Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đông Nam Á.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2018 đạt 622 tỷ đồng, tăng 163% cùng kỳ năm trước

Tổng tài sản đạt 140,487 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2017 và hoàn thành 101% kế hoạch của cả năm 2018.

Tổng tiền gửi huy động của khách hàng đạt 84,344 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 91% kế hoạch 2018.

Tăng trưởng cấp tín dụng trong năm 2018 đạt 10%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 83,952 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch số dư cho vay trong năm 2018. Hoạt động cho vay cũng từng bước đa dạng hóa trong tất cả lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, mở rộng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay khách hàng cá nhân.

Trong năm 2018, SeABank cũng đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 4,466 tỷ đồng lên mức 7,688 tỷ đồng, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô hoạt động và mở rộng hoạt động kinh doanh của SeABank.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 622 tỷ đồng, tăng 163% so với năm 2017. Lợi nhuận của SeABank tăng do trong năm Ngân hàng đẩy mạnh doanh số giải ngân cho vay kỳ hạn ngắn, có tốc độ quay vòng cao, tập trung các sản phẩm cho vay biên độ sinh lời tốt, tăng trưởng mạnh ở hoạt động cung cấp dịch vụ, đặc biệt phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng cùng các đối tác chiến lược, đồng thời tiết giảm tối đa chi phí quản lý trong năm.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến 31/12/2018 của Ngân hàng là 1.57%. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất là 12.6%.

Về hoạt động bán lẻ, tổng quy mô huy động tiền gửi phân khúc KHCN tăng lên 60,000 tỷ đồng. Doanh số tài trợ khách hàng vay vốn phân khúc khách hàng cá nhân đạt trên 16,000 tỷ đồng. Doanh thu phí năm 2018 cũng đạt 187 tỷ đồng, trong đó 44% đóng góp từ doanh thu phí Bảo hiểm và 38% từ phí thẻ. Phát hành trên 10,000 thẻ ghi nợ và 33,000 thẻ tín dụng trong năm 2018.

Một số chỉ tiêu tài chính của SeABank giai đoạn 2015 - 2018

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang