SHB: Dự định thành lập ngân hàng con tại Bờ Biển Ngà

21-04-2019 16:22:40+07:00
21/04/2019 16:22 0
  •  

SHB: Dự định thành lập ngân hàng con tại Bờ Biển Ngà 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) vừa công bố trong tài liệu ĐHĐCĐ 2019 sắp tới dự định tăng vốn điều lệ lên hơn 17,571 tỷ đồng và thành lập ngân hàng con tại Bờ Biển Ngà.

Trong tài liệu ĐHĐCĐ mới đây, SHB sẽ trình cổ đông thông qua việc mở rộng sự hiện diện của mình tại Bờ Biển Ngà. SHB cho rằng số lượng các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Bờ Biển Ngà không ngừng tăng lên, chủ yếu là các dự án xây dựng nhà máy chế biến phục vụ xuất nhập khẩu giữa 2 nước. Do đó, nhu cầu về vốn và các hoạt động thanh toán quốc tế cũng tăng lên nhanh chóng trong khi sự hiện diện của các tổ chức tín dụng Việt Nam tại khu vực này chưa có.

Do vậy, HĐQT SHB sẽ trình cổ đông thành lập Ngân hàng con 100% vốn đầu tư của SHB hoặc góp vốn đầu tư vào một TCTD tại Bờ Biển Ngà để mở rộng sự hiện diện của SHB vào thị trường Châu Phi.

SHB hiện có vốn điều lệ hơn 12,036 tỷ đồng và năm 2018 SHB không thực hiện tăng vốn điều lệ do việc tăng vốn từ nguồn phân phối cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu năm chưa được NHNN cấp phép. Do đó, Đại hội lần này, SHB dự định trình ĐHĐCĐ chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ lên gần 17,571 tỷ đồng từ việc phân phối cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, SHB cho biết sẽ phát hành 252.6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2017 và năm 2018, tương đương 2,526 tỷ đồng tính theo mệnh giá với tỷ lệ thực hiện là 21%. 

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2019, SHB đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản bình quân 15-20%/năm. Tích cực thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn và dự kiến 2019 thu hồi 3,500 tỷ đồng nợ xấu và trích dự phòng rủi ro các khoản nợ đã bán VAMC dự kiến 2019 là 2,164 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 3,068 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018. Vốn điều lệ tăng 5,534 tỷ đồng lên 17,571 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 372,917 tỷ đồng, huy động vốn đạt 283,922 tỷ đồng, tăng 16,64%. Dư nợ tín dụng đạt 261,592 tỷ đồng, tăng 13%. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 dự kiến là 11%.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang