×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

SHI: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

16/04/2019 15:340

SHI: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190416_20190416 - SHI - CBTT duong link tai lieu DHDCD 2019.pdf

HOSE

Về đầu trang