SSI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ ETF SSIAM VNX50

23/04/2019 10:580
  •  

SSI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ ETF SSIAM VNX50

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190423_20190423 - SSI - TB GD CP cua to chuc CLQ-FUESSV50.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang