SZL báo giảm lãi hơn 20% trong quý 1/2019

17-04-2019 17:01:30+07:00
17/04/2019 17:01 0
  •  

SZL báo giảm lãi hơn 20% trong quý 1/2019

Vừa đưa ra kịch bản lợi nhuận giảm sút cho năm 2019, SZL báo giảm lãi hơn 20% ở quý 1/2019 so với cùng kỳ.

CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL) đã công bố BCTC quý 1/2019. Trong đó, doanh thu thuần tăng không đáng kể với kết quả hơn 86 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng lại hạ hơn 20% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 22.5 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu dẫn đến lợi nhuận gộp của SZL giảm theo, đạt hơn 30 tỷ đồng. Trong khi đó, các chi phí như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với quý 1/2018. Cụ thể, chi phí bán hàng ghi nhận 720 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 10 tỷ đồng, lần lượt tăng 132% và 15%.

Tính đến hết quý 1/2019, SZL đã thực hiện được 27% kế hoạch lợi nhuận năm do HĐQT đề ra, dự kiến trình cổ đông thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 24/04/2019. Theo kế hoạch, SZL đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2019 hơn 389 tỷ và lãi ròng chỉ 82 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 25% so với kết quả năm 2018.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang