TCB: Nghị quyết HĐQT thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho CTCP Eurowindow

10-04-2019 17:19:00+07:00
10/04/2019 17:19 0
  •  

TCB: Nghị quyết HĐQT thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho CTCP Eurowindow

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho CTCP Eurowindow như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190411_20190410 - TCB - Phe duyet cap han muc tin dung cho Eurowindow.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang