Thaco: Năm 2018, lãi ròng tăng trưởng 19%, phải thu ngắn hạn phình to

10-04-2019 15:15:44+07:00
10/04/2019 15:15 1
  •  

Thaco: Năm 2018, lãi ròng tăng trưởng 19%, phải thu ngắn hạn phình to

CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 với doanh thu thuần hợp nhất gần 59,100 tỷ đồng và lãi ròng gần 6,100 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 19% và 24% so với năm trước.

Tăng trưởng trong kinh doanh của Thaco đến từ nhiều mảng; từ bán xe, chuyển nhượng sản phẩm bất động sản cho đến cung cấp dịch vụ.

Nguồn: Thaco

Trong năm qua, biên lợi nhuận gộp của Thaco cải thiện lên mức 19.9%, so với mức 18.5% của năm 2017. Đây là một trong những nguyên nhân giúp Thaco có một năm lợi nhuận tăng trưởng tích cực; dù các chi phí tài chính (trong đó, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái lên đến 835 tỷ, tăng 127% so với 2017), chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng so với năm trước lần lượt 73.4%, 17.8% và 17.1%, tương ứng các mức tăng tuyệt đối 668 tỷ, 294 tỷ và 282 tỷ đồng.

Vào thời điểm 31/12/2018, tổng nguồn vốn của Thaco cũng có thay đổi đáng kể so với đầu năm khi tăng 23.6%, tương ứng tăng 14,298 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản mục phải trả người bán ngắn hạn tăng mạnh từ 7,234 tỷ đồng lên 13,033 tỷ đồng; trong đó phần lớn liên quan đến 2 người bán lớn là Mazda và Kia.

Nguồn: Thaco

Vào thời điểm kết thúc năm 2018, vay ngắn hạn và dài hạn của Thaco lần lượt là 22,270 tỷ đồng và 2,618 tỷ đồng, tăng 18% và 56% so với đầu năm.

Về phía tài sản, đáng lưu ý nhất là việc các khoản phải thu ngắn hạn của Thaco ghi nhận giá trị đến gần 17,418 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2018, tăng gần 109% so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu nằm ở các khoản mục:

Phải thu ngắn hạn của khách hàng là các bên khác ghi nhận giá trị gần 4,297 tỷ đồng vào cuối 2018, tăng hơn 22% so với đầu năm;

Nguồn: Thaco

... trả trước mua cổ phần 5,901 tỷ đồng;

Nguồn: Thaco

... cho vay các bên liên quan hơn 954 tỷ đồng;

Nguồn: Thaco

... phải thu khác là 3,313 tỷ đồng, tăng 107% (chủ yếu đối với các mục tạm ứng nhân viên, thuế nhập khẩu, giá trị hoàn thành xây dựng đã xác nhận và chờ cấp quyền sử dụng đất).

Nguồn: Thaco

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang