TPBank: Dự kiến mua công ty tài chính, kế hoạch lãi 2019 đạt 3,200 tỷ đồng

09-04-2019 14:26:25+07:00
09/04/2019 14:26 0
  •  

TPBank: Dự kiến mua công ty tài chính, kế hoạch lãi 2019 đạt 3,200 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2018. Theo đó, Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 3,200 tỷ đồng cho ngân hàng riêng lẻ. Tuy nhiên, TPBank dự kiến mua lại công ty tài chính, khi đó, con số lợi nhuận này sẽ được điều chỉnh.

TPBank đặt ra các mục tiêu kinh doanh cho năm 2019 đều tăng trưởng. Tổng tài sản tăng 12%, đạt 152,362 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 134,114 tỷ đồng, tăng 13%. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 18% lên mức 99,949 tỷ đồng, tiền gửi và vay của TCTD khác tăng 2% đạt 34,164 tỷ đồng.

Mục tiêu cho vay khách hàng đạt 93,770 tỷ đồng, tăng 20%, đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế đạt 3,208 tỷ đồng. Do đó, tổng dư nợ và vay trái phiếu tổ chức kinh tế đạt 96,978 tỷ đồng, tăng 15%.

Ngoài ra, trong năm 2019, TPBank cũng sẽ thực hiện mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đặc biệt VAMC tùy theo số vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế để xử lý tối thiểu được 500 tỷ đồng nợ xấu đã bán cho VAMC.

Lợi nhuận trước thuế 2019 mà TPBank đặt ra là 3,200 tỷ đồng, tăng 42% cho ngân hàng mẹ. Tuy nhiên, TPBank dự kiến mua lại công ty tài chính, khi đó, con số lợi nhuận này sẽ được điều chỉnh.

TPBank cũng dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ trong năm 2019 từ 8,566 tỷ đồng của hiện tại lên 10,070 tỷ đồng, tăng tương đương 18%.

Tỷ lệ nợ xấu sẽ phấn đấu đưa về dưới 2%. Các chỉ tiêu tài chính như hệ số CAR trên 9%, tỷ lệ ROE là 21.46%.

TPBank vừa mới đưa ra thông báo về kết quả kinh doanh của Ngân hàng trong quý 1/2019. Tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng trong quý 1/2019 đạt 1,886 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với quý 1/2018. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 853 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ.

Tính đến hết 31/3/2019, tổng tài sản của TPBank đạt gần 140 ngàn tỷ đồng, tăng gần 3% so với cuối năm 2018. Vốn chủ sở hữu đạt 11.3 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, TPBank cũng luôn tuân chủ chặt chẽ các quy định về đảm bảo an toàn vốn của NHNN, đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn Basel II  với hệ số CAR đạt trên 10%.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang