TTF tăng lỗ sau kiểm toán chủ yếu do tăng giá hàng tồn kho và trích lập dự phòng bổ sung

09-04-2019 19:30:00+07:00
09/04/2019 19:30 3
  •  

TTF tăng lỗ sau kiểm toán chủ yếu do tăng giá hàng tồn kho và trích lập dự phòng bổ sung

Vừa qua, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đã công bố thông tin giải trình về việc ghi nhận lỗ thêm 62 tỷ đồng sau khi kiểm toán.

Theo đó, đối với việc giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ tăng 6.25%, chủ yếu là do: Điều chỉnh bổ sung tăng giá vốn hàng tồn kho gần 46 tỷ đồng; trích lập dự phòng giảm giá rừng trồng 6.4 tỷ đồng; phân loại chi phí giá vốn bán bất động sản vào giá vốn hàng bán là 33.5 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của TTF giảm gần 33% sau kiểm toán, chủ yếu là do Nhóm Công ty được miễn toàn bộ lãi vay phát sinh đến hết ngày 31/12/2018 của cá nhân cho Nhóm Công ty vay với số tiền là 62.8 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính cũng thay đổi do một số điều chỉnh nhỏ khác liên quan đến việc thanh lý khoản đầu tư, vay lãi ngân hàng, giao dịch nội bộ.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của TTF tăng đến hơn 95 tỷ đồng (tăng 28.4%) sau kiểm toán. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc trích lập dự phòng bổ sung các khoản phải thu khó đòi lên đến 77 tỷ đồng; và thêm khoảng 18 tỷ đồng những điều chỉnh đối với các khoản công nợ liên quan đến CTCP Nông Lâm nghiệp Trường Thành và CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Trường Thành Đắk Nông, 2 đơn vị này đã hoàn tất giải thể.

Về phía khoản mục các chi phí khác thì được ghi nhận giảm hơn 81% ứng với gần 47 tỷ đồng chủ yếu do chuyển các khoản mục liên quan sang các phần chi phí khác của báo cáo kết quả kinh doanh. Đó là: Ghi nhận lại 10.4 tỷ đồng vào chi phí quản lý doanh nghiệp, chuyển 33.5 tỷ đồng vào giá vốn hàng bán.

Như vậy, xét một cách tổng thể, việc TTF phải ngậm ngùi báo lỗ thêm 62 tỷ đồng sau kiểm toán chủ yếu đến từ việc: Giá vốn hàng tồn kho ghi nhận tăng thêm gần 46 tỷ đồng và trích lập bổ sung các khoản dự phòng phải thu khó đòi khoảng 77 tỷ đồng. Chiều ngược lại, khoản lỗ thêm sau kiểm toán được giảm bớt một phần đáng kể bởi TTF được miễn 62.8 tỷ đồng lãi vay phát sinh đã nhắc đến ở trên.

Tài liệu đính kèm:
20190409_20190409 - TTF - GT KQKD nam 2018.pdf

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang