Từ 2017 đến nay doanh nghiệp nào giao dịch cổ phiếu quỹ nhiều lần nhất?

04-04-2019 13:33:52+07:00
04/04/2019 13:33 0
  •  

Từ 2017 đến nay doanh nghiệp nào giao dịch cổ phiếu quỹ nhiều lần nhất?

Cổ phiếu quỹ là các cổ phiếu mà chính công ty phát hành mua lại và nắm giữ như các nhà đầu tư bình thường khác. Các cổ phiếu này không được tính vào số cổ phiếu đang lưu hành.

Doanh nghiệp thực hiện giao dịch với cổ phiếu quỹ nhằm nhiều mục đích khác nhau. Tính từ năm 2017 tới nay (tháng 4/2019), đâu là doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu quỹ nhiều lần nhất?

>>> Xem đáp án tại đây

Trạng Chứng

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang