Vẫn còn lỗ lũy kế và kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, HAG tiếp tục duy trì diện cảnh báo

09-04-2019 17:37:15+07:00
09/04/2019 17:37 0
  •  

Vẫn còn lỗ lũy kế và kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, HAG tiếp tục duy trì diện cảnh báo

Kết thúc năm 2018, HAG vẫn còn lỗ lũy kế, đồng thời đơn vị kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ khiến cổ phiếu này tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo.

Ngày 01/04/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK) đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG). Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty năm 2018 là 117.5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là âm hơn 36 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Như vậy, căn cứ theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại 31/12/2018 là số âm và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Vì thế Sở tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của Công ty.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang