logo

VHG giải trình nguyên nhân lỗ năm thứ 3 liên tiếp

17-04-2019 09:20:12+07:00
17/04/2019 09:20 0
  •  

VHG giải trình nguyên nhân lỗ năm thứ 3 liên tiếp

Năm 2018, CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam (HOSE: VHG) ghi nhận chi phí tài chính tăng do việc trích lập các khoản đầu tư tài chính hơn 75 tỷ đồng.

Theo giải trình của VHG, trong năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc tài chính, tiếp tục thoái những khoản đầu tư không hiệu quả, nỗ lực thu hồi vốn, đồng thời tiến hành trích lập dự phòng một số khoản đầu tư tài chính nhằm đảm bảo an toàn về tài chính.

Theo đó, chi phí tài chính tăng do việc trích lập dự phòng tại Công ty mẹ cho khoản đầu tư vào CTCP Sản xuất Ứng dụng Công nghệ cao Thái Sơn hơn 75 tỷ đồng. Đồng thời, tại công ty con là CTCP Khoáng sản Quảng Nam cũng đã ghi nhận một số khoản chi phí tài chính do: Lỗ thoái vốn tại Công ty TNHH Thống nhất số tiền hơn 173 tỷ đồng; lỗ do thoái chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phát triển BĐS Tây Hồ Tây 13 tỷ đồng và dự phòng vào Công ty Sản xuất ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn giá trị gần 30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng cho biết mới bước đầu thực hiện đầu tư mua lại một phần mảng hoạt động kinh doanh nhựa và ống nhựa, và ảnh hưởng của hoạt động tái cấu trúc vẫn còn tiếp diễn, do đó doanh thu bán hàng cũng như các hoạt động tài chính và hoạt động khác chưa cao, khiến cho lãi ròng trong năm 2018 mặc dù không lỗ lớn như năm trước nhưng tiếp tục lỗ và là năm lỗ thứ 3 liên tiếp.

Năm 2018, VHG ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng chỉ gần 8 tỷ đồng, trong khi giá vốn lên tới hơn 12 tỷ đồng. Các khoản chi phí trong năm lần lượt như sau chi phí tài chính hơn 186 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 7.5 tỷ đồng. Mặt khác,Công ty ghi lỗ khác gần 5 tỷ đồng. Với tình hình kinh doanh trên, VHG báo lỗ hơn 260 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên hơn 1,276 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh không mấy sáng sủa, song, cổ phiếu VHG trên sàn HOSE lại liên tục tăng trần tích cực. Từ 19/03 tới nay (17/04), cổ phiếu này ghi nhận 20 phiên liên tiếp. Giá cổ phiếu tăng hơn 263%, từ 440 đồng/cp lên 1,600 đồng/cp. Một điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch bình quân trong thời gian này lên tới hơn 950,000 đơn vị/phiên.

Yến Chi

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang