logo

VIB: Lãi ròng quý 1 tăng 56% so với cùng kỳ

22-04-2019 09:11:07+07:00
22/04/2019 09:11 3
  •  

VIB: Lãi ròng quý 1 tăng 56% so với cùng kỳ

Kết thúc quý 1/2019, lãi ròng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (UPCoM: VIB) đạt gần 648 tỷ đồng, tăng 56% so với quý 1/2018. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay vẫn ở mức 2.52% như hồi đầu năm.

Trong 3 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của VIB tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1,385 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2 lần, đạt gần 348 tỷ đồng; còn lãi thuần từ hoạt động khác tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 41 tỷ đồng. Riêng lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt hơn 1 tỷ đồng, giảm 98% so với quý 1/2018.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của VIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của VIB

Chi phí hoạt động tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 748 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 64%, chiếm hơn 156 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí hoạt động tăng nhưng với thu nhập tăng đáng kể đã góp phần đưa lợi nhuận trước và sau thuế trong quý 1/2019 của VIB đều tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt gần 810 tỷ đồng và 648 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của VIB

Tính đến ngày 31/03/2019, VIB có tổng tài sản hơn 144,836 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm, chủ yếu là cho vay khách hàng tăng 6% và các khoản lãi, phí phải thu cũng tăng 3%.

Số dư trái phiếu đặc biệt do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam phát hành mà ngân hàng nắm giữ không thay đổi với hơn 42 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi cho các khoản cho vay Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam được chính phủ bảo lãnh, có kỳ hạn 10 năm và được hưởng lãi suất 8.9%/năm.

Về các nguồn vốn huy động, VIB ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt gần 89 tỷ đồng, tăng 4%, cùng với tiền gửi và vay của các TCTD khác tăng 5%, đạt gần 30,733 tỷ đồng, và phát hành giấy tờ có giá tăng 3% so với đầu năm, đạt gần 10,455 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/03/2019, tổng nợ xấu của VIB tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ lần lượt tăng 36% và 10% so với đầu năm. Riêng nợ có khả năng mất vốn chỉ tăng 1%. Đồng thời, tổng cho vay khách hàng tăng 6% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của VIB vẫn giữ nguyên ở mức 2.52%.

Chất lượng nợ vay quý 1/2019 của VIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của VIB

Ái Minh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang