logo

Vietbank đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu 2019 dưới 2%

11-04-2019 18:13:38+07:00
11/04/2019 18:13 2
  •  

Vietbank đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu 2019 dưới 2%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ 2019 vào ngày 20/04/2019 sắp tới đây với 2 phương án kế hoạch kinh doanh 2019 tối thiểu và phấn đấu.

Kế hoạch kinh doanh tối thiểu năm 2019 được Vietbank đưa ra với mức dư nợ tín dụng tính đến ngày 31/12/2019 là 37,590 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh tối thiểu 2019 của Vietbank
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2019 Vietbank

Trong trường hợp được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng, Vietbank sẽ áp dụng kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu phấn đấu sau.

Kế hoạch kinh doanh phấn đấu 2019 của Vietbank
Nguồn: tài liệu họp ĐHĐCĐ 2019 Vietbank

Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020

Vietbank đề ra mục tiêu đến cuối năm 2020 tăng vốn điều lệ từ mức 3,249 tỷ đồng lên 5,249 tỷ đồng và đảm bảo mức vốn tự có theo tiêu chuẩn Basel II. Giảm tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3%.

Đồng thời, chuyển đổi mô hình kinh doanh từ lệ thuộc vào hoạt động tín dụng sang mô hình kinh doanh đa dịch vụ. Đến năm 2020 tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ chiếm tỷ trọng tối thiểu 10% tổng thu nhập Ngân hàng, tăng gấp 5 lần so với mức hiện tại chỉ chiếm 3%.

Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Vietbank trên thị trường chứng khoán theo quy định của Chính phủ.

Chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch đến năm 2020

 

Kế hoạch xử lý nợ xấu đến năm 2020

Lợi nhuận trước thuế 2018 cao nhất từ trước đến nay

Năm 2018, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 51,672 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2018, Số dư tiền gửi khách hàng tính đến cuối năm đạt 39,855 tỷ đồng, tăng 27% và đạt 94% kế hoạch năm. Tổng dư nợ cho vay khách đạt 35,495 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch. Cơ cấu cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế chiếm 46% và 54%.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 đạt 401 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm đến 101 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất từ trước đến nay của Vietbank.

Lợi nhuận trước thuế của Vietbank giai đoạn 2011 - 2018 (Đvt: Tỷ đồng)

Về tăng vốn điều lệ, ngày 14/04/2018, Vietbank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3,249 tỷ đồng lên 4,256 tỷ đồng trong năm 2018. Vietbank cũng đã chào bán hơn 100.7 triệu cổ phiếu ra công chúng với tổng giá trị hơn 1,007 tỷ đồng. Đến ngày 14/12/2018, Vietbank đã nhận đủ số tiền góp vốn cổ đông và người lao động là hơn 1,007 tỷ đồng.

Ngày 17/12/2018, UBCKNN đã có văn bản xác nhận kết quả chào bán, đồng thời giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán của Vietbank là hơn 855 tỷ đồng. Riêng đối với số lượng cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (gần 6.6 triệu cp) và cán bộ nhân viên (gần 8.6 triệu cp) đang chờ phản hồi từ NHNN.

Sau đó, cổ đông Nguyễn Phan Hoài Hiệp không có nguyện vọng mua gần 6.6 triệu cp và HĐQT Vietbank quyết định không tiếp tục chào bán tiếp số cổ phần này cho cổ đông trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2018.

Như vậy tính đến tháng 3/2019, vốn điều lệ của Vietbank từ mức 3,249 tỷ đồng đầu năm 2018 tăng lên mức hơn 4,190 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của Vietbank

Cát Lam

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang