Vietbank: Giảm trích lập dự phòng 65%, lãi ròng quý 1/2019 chỉ suýt soát cùng kỳ

22/04/2019 21:001
  •  

Vietbank: Giảm trích lập dự phòng 65%, lãi ròng quý 1/2019 chỉ suýt soát cùng kỳ

Kết thúc quý 1/2019, với việc giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đến 65%, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 78 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 3% so với quý 1/2018. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay tăng từ 1.25% lên mức 1.40%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của Vietbank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của Vietbank

Trong 3 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Vietbank tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 286 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác gấp 4.3 lần, đạt gần 30 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng và mua bán chứng khoán đầu tư không khả quan, lần lượt giảm đáng kể ở mức 82% và 84% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1 tỷ đồng và 12 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động chiếm hơn 212 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Còn chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 65%, chiếm gần 24 tỷ đồng.

Nhờ giảm trích lập dự phòng đã góp phần đưa lợi nhuận trước và sau thuế trong quý 1/2019 của Vietbank lần lượt tăng 29% và 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 99 tỷ đồng và hơn 78 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của Vietbank

Tính đến ngày 31/03/2019, Vietbank có tổng tài sản hơn 52,122 tỷ đồng, tăng 407 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là cho vay khách hàng tăng hơn 307 tỷ đồng và các khoản lãi, phí phải thu tăng gần 354 tỷ đồng.

Số dư trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành mà Ngân hàng nắm giữ không thay đổi với gần 242 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá với hơn 74 tỷ đồng.

Về các nguồn vốn huy động, Vietbank ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 40,764 tỷ đồng, tăng 2%, trong khi tiền gửi và vay của các TCTD khác giảm 9%, đạt gần 4,617 tỷ đồng, và phát hành giấy tờ không thay đổi ở mức 1,000 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay quý 1/2019 của Vietbank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của Vietbank

Kết thúc quý 1/2019, tổng nợ xấu của Vietbank tăng 13% so với đầu năm chủ yếu là nợ dưới tiêu chuẩn cao gấp 2 lần và nợ có khả năng mất vốn tăng 2% và 10% so với đầu năm. Riêng nợ nghi ngờ giảm 5%.

Đồng thời, tổng cho vay khách hàng chỉ tăng 1% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng của Vietbank tăng từ 1.25% lên mức 1.4%.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang