Vietcombank: Lãi ròng tăng 34% so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1.03%

22-04-2019 19:00:00+07:00
22/04/2019 19:00 1
  •  

Vietcombank: Lãi ròng tăng 34% so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1.03%

Với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 1/2019 chỉ tăng 1%, chiếm gần 1,506 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) ghi nhận lãi ròng đạt gần 4,711 tỷ đồng, tăng 24% so với quý 1/2018. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tăng từ 0.98% lên mức 1.03%.

Lãi ròng tăng 34% so với cùng kỳ

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của Vietcombank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của Vietcombank

Trong 3 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Vietcombank tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 8,499 tỷ đồng.

Về hoạt động dịch vụ, Vietcombank ghi nhận mức lãi thuần đạt hơn 1,069 tỷ đồng. Đồng thời, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và vàng tăng 51% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 928 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và hoạt động khác đều lần lượt giảm đáng kể ở mức 76% và 27% so với quý 1/2018, xuống còn gần 66 tỷ đồng và hơn 1,166 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của Vietcombank chiếm gần 4,384 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ tăng 1%, chiếm gần 1,506 tỷ đồng trong tổng số 7,384 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietcombank

Nhờ khoản thu nhập tăng đáng kể và chi phí đều tăng nhẹ đã góp phần đưa lợi nhuận trước và sau thuế trong quý 1/2019 của Vietcombank lần lượt tăng 35% và 34% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt hơn 5,878 tỷ đồng và gần 4,711 tỷ đồng.

Nếu kế hoạch 20,500 tỷ đồng lãi trước thuế được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, thì với kết quả đạt được trong quý 1/2019, Vietcombank đã thực hiện được 29% kế hoạch.

Tổng tài sản giảm gần 695 tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của Vietcombank

Tính đến thời điểm 31/03/2019, tổng tài sản của Vietcombank đạt gần 1.1 triệu tỷ đồng, giảm gần 695 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu là do khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm từ hơn 250,228 tỷ đồng xuống còn gần 169,678 tỷ đồng, tương đương giảm gần 81 tỷ đồng.

Riêng khoản cho vay khách hàng và các khoản lãi, phí phải thu đều tăng nhẹ 7%, lần lượt đạt gần 673,022 tỷ đồng và 7,965 tỷ đồng. Trong đó, khoản dự phòng cho vay khách hàng tăng 14%, chiếm gần 11,761 tỷ đồng.

Vietcombank ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 838,277 tỷ đồng, tăng 5%.

Trong khi đó, tiền gửi và vay của các TCTD khác giảm 49%, đạt hơn 39,264 tỷ đồng; và phát hành giấy tờ có giá giảm 1% so với đầu năm, đạt hơn 21,349 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1.03%

Chất lượng nợ vay quý 1/2019 của Vietcombank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của Vietcombank

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2019, tổng nợ xấu của Vietcombank tăng 12% so với đầu năm, chủ yếu là nợ dưới tiêu chuẩn (gấp 3.3 lần) và nợ có khả năng mất vốn (tăng 5%) so với đầu năm. Riêng nợ nghi ngờ giảm nhẹ 10%. Đồng thời, tổng cho vay khách hàng tăng 7% so với đầu năm.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ của Vietcombank tăng từ 0.98% lên mức 1.03%.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang