Vietcombank: Lãi trước thuế 2019 kế hoạch 20,500 tỷ đồng

18-04-2019 11:30:54+07:00
18/04/2019 11:30 1
  •  

Vietcombank: Lãi trước thuế 2019 kế hoạch 20,500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ 2019 với kế hoạch lãi trước thuế 2019 đạt 20,500 tỷ đồng, chia cổ tức 2018 tỷ lệ 8%.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 20,500 tỷ đồng

Hoạt động kinh doanh trọng tâm năm 2019 tiếp tục hướng vào 3 trụ cột là bán lẻ, dịch vụ và đầu tư (kinh doanh vốn). Do đó, VCB định hướng tăng trưởng tín dụng 15%. Tăng tỷ trọng dư nợ theo định hướng tín dụng ngành, tín dụng FDI, tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ vào các sản phẩm chuẩn, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mua xe ô tô… Đảm bảo tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ nợ nhóm 2 dưới 1.5%, thu hồi nợ ngoại bảng trong năm ở mức trên 3,000 tỷ đồng.

Tăng trưởng huy động vốn ở mức 11 - 13%, tăng tỷ lệ sử dụng vốn (tín dụng, trái phiếu TCTD) lên mức 85 - 87%, chú trọng tăng trưởng nguồn tiền gửi giá rẻ. Đẩy mạnh huy động vốn từ cả bán buôn và bán lẻ, chú trọng khai thác nguồn vốn bán buôn.

Kế hoạch tổng tài sản đạt hơn 1.2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 12%, lợi nhuận trước thuế 20,500 tỷ đồng, tăng trưởng 12%.

Đại hội lần này, VCB cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung 1 TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chia cổ tức 2018 tỷ lệ 8%

Tổng tài sản tính đến 31/12/2018 đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 3.7% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch gần 2%.

Tổng huy động vốn năm 2018 đạt 823,390 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm 2017. Dư nợ tín dụng đạt 639,370 tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm 2017.

Năm 2018, VCB kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và công tác xử lý nợ xấu. Dư nợ nhóm 2 là 3,781 tỷ đồng, chỉ còn ở mức 0.59%. Kể từ khi cổ phần hóa, 2018 là năm đầu tiên VCB đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 1%. Dư nợ xấu nội bảng là 6,223 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0.97%, trong khi dư quỹ dự phòng rủi ro ở mức 10,294 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 18,269 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ, đạt 137% kế hoạch năm.

VCB dự kiến đề xuất chi trả cổ tức ở mức 8% (bằng tiền mặt hoặc bằng tiền mặt và cổ phiếu).

Cát Lam

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang