×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

VIS: Đính chính tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

08/04/2019 17:040

VIS: Đính chính tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

 Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý thông báo đính chính tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190408_20190408 - VIS - Dinh chinh tai lieu hop dhcd thuong nien 2019.pdf

HOSE

Về đầu trang