×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

VIS: Thông báo mời họp và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

03/04/2019 14:350

VIS: Thông báo mời họp và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý thông báo mời họp và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190403_20190403 - VIS - TB moi hop va link dang tai lieu hop dhcd thuong nien 2019.pdf

HOSE

Về đầu trang