logo

VNM ETF tiếp tục mua ròng

14-04-2019 08:00:00+07:00
14/04/2019 08:00 1
  •  

VNM ETF tiếp tục mua ròng

Tuần qua (06-12/04/2019), VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục tuần mua ròng.

Trong đó, VRESBT được VNM ETF mua ròng nhiều nhất trên 160,000 cp.

Các mã SSI, HPG, NVL, STB, TCH, VCBROS được mua ròng trên 100,000 cp.

Trong khi đó, các mã còn lại được mua ròng với số lượng dưới 100,000 cp.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF trong giai đoạn 06-12/04/2019

Tại ngày 12/04/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 432 triệu USD, cao hơn hồi cuối tuần trước 6.9 triệu USD. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ đạt 16.94 USD/ccq và 17.18 USD/ccq.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 12/04/2019

Cát Lam

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang