VPBank: Phát hành riêng lẻ tối đa 260 triệu cp trong năm 2019, không chia cổ tức 2018

13-04-2019 14:51:17+07:00
13/04/2019 14:51 1
  •  

VPBank: Phát hành riêng lẻ tối đa 260 triệu cp trong năm 2019, không chia cổ tức 2018

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCCĐ 2019, theo đó VPBank dự kiến không chia cổ tức năm 2018 và phát hành riêng lẻ tối đa 260 triệu cp để tăng vốn điều lệ.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2019 suýt soát kết quả 2018

VPBank sẽ trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9,500 tỷ đồng, suýt soát kết quả năm 2018 khi chỉ tăng 3%. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ thu phí bảo hiểm thì lợi nhuận hợp nhất trước thuế sẽ tăng khoảng 14%.

Kế hoạch tổng tài sản đạt 373,649 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 265,408 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Huy động vốn và phát hành giấy tờ có giá đạt 252,435 tỷ đồng, cũng tăng 15%.

VPBank cũng phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

HĐQT cũng trình việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2018, đồng thời trình việc giữ lại khoản lợi nhuận chưa phân phối dưới hình thức lợi nhuận không chia và cũng không thực hiện chia các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ… nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Theo đó, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2018 là hơn 3,431 tỷ đồng. Quỹ dành cho đầu tư phát triển FE Credit lên tới 2,800 tỷ đồng, còn quỹ đầu tư phát triển của VPBank là 21 tỷ đồng.

Bán 31 triệu cp quỹ cho cán bộ nhân viên

Trong năm 2018, VPBank đã thực hiện việc mua lại hơn 73 triệu cp ưu đãi thành cổ phiếu quỹ, nguồn vốn thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển với tổng giá trị hơn 2,489 tỷ đồng (chưa bao gồm phí chuyển nhượng 0.1%).

Sau khi cân nhắc các điểm lợi và bất lợi của các phương án sử dụng cổ phiếu quỹ, HĐQT đề xuất chủ trương bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi thay cho phương án cổ phần phát hành mới với giá ưu đãi cho cán bộ nhận viên được lựa chọn.

Tổng số lượng cổ phiếu quỹ được dùng để bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên là 31 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2019.

Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu với giá ưu đãi với điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và giải tỏa dần theo tỷ lệ 30% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 1 năm; 35% số cổ phần được giải tỏa sau 2 năm; 35% số cổ phần được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Phát hành riêng lẻ tối đa 260 triệu cp 

VPBank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành tối đa 260 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, số lượng phát hành cụ thể sẽ được tính toán chi tiết tại thời điểm phát hành để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài/vốn điều lệ VPBank lên mức tối đa 30%.

Giá chào bán được xác định bằng hình thức dựng sổ hoặc các hình thức khác phù hợp.

Thời điểm thực hiện chào bán dự kiến diễn ra từ 2019 - 2020, tùy thuộc vào mức độ thuận lợi thị trường và các thủ tục theo quy định. Thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phần chào bán là 1 năm. 

Dự kiến nguồn vốn thu về sẽ dùng để đầu tư tài sản cố định, bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động của VPBank.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng sẽ xem xét thông qua chủ trương thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết khác để thực hiện các ngành nghề kinh doanh được phép. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thực hiện mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con của VPBank nếu cần thiết và có lợi cho ngân hàng và các công ty con.

Trong ĐHĐCĐ lần này, VPBank cũng sẽ bầu bổ sung 2 thành viên trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, nâng số thành viên của BKS từ 3 lên 5 thành viên.

2 ứng cử viên đã được VPBank trình và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận là bà Kim Ly Huyền (hiện là Trưởng Kiểm toán nội bộ VPBank) và ông Vũ Hồng Cao (hiện là Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ VPBank).

Tăng vốn điều lệ 2 lần trong năm 2018

Cuối năm 2018, tổng tài sản của VPBank ở mức 323,291 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch và tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tín dụng đạt 230,790 tỷ đồng, tăng 17% so với năm ngoái, tăng trưởng 95% so với kế hoạch. Huy động vốn bao gồm giấy tờ có giá đạt 219,509 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế ghi nhận gần 9,200 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch.

Năm 2018, VPBank đã thực hiện 2 đợt tăng vốn điều lệ. Đợt 1 tăng vốn từ mức hơn 15,706 tỷ đồng lên gần 24,963 tỷ đồng bằng việc chia cổ tức và cổ phiếu thưởng (không chia cho cổ phiếu ưu đãi cổ tức/cổ phiếu quỹ) với tỷ lệ 61.817 %. Đợt 2, VPBank tăng vốn điều lệ từ gần 24,963 tỷ đồng lên gần 25,300 tỷ tỷ đồng bằng việc phát hành gần 33.7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên.

Năm qua, VPBank cũng có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước với số lượng dự kiến tối đa 15% tổng số lượng cổ phần phổ thông tại thời điểm phát hành, Tuy nhiên, có những diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán trong giai đoạn cuối quý 2/2018 đến nay đối với giá cổ phiếu VPB nên HĐQT VPBank đã tạm ngừng kế hoạch này.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang