VSG muốn lỗ gần 40 tỷ đồng trong năm 2019

01-04-2019 09:49:13+07:00
01/04/2019 09:49 0
  •  

VSG muốn lỗ gần 40 tỷ đồng trong năm 2019

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, CTCP Container Phía Nam (UPCoM: VSG) đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2019 hơn 271 tỷ đồng và lỗ gần 40 tỷ đồng, mức lỗ này giảm hơn 14 tỷ đồng so với con số thực hiện năm 2018.

Kế hoạch 2019 của VSG
Nguồn: VSG

Theo đánh giá và dự báo của VSG, năm 2019 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành hàng hải, thị trường vận tải biển sẽ chưa có nhiều dấu hiệu khả quan. Năm tới, VSG sẽ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực vận tải biển, khai thác kho bãi, cho thuê văn phòng, trong đó doanh thu vận tải biển sẽ chiếm 80% doanh thu toàn Công ty.

Hoạt động kinh doanh của VSG nhiều năm liên tiếp không có nhiều khả quan do chịu ảnh hưởng của thị trường vận tải biển, vì vậy VSG phải tìm ra định hướng kinh doanh mới cho Công ty phát triển theo hướng tích cực hơn, nhưng với tình hình tài chính của VSG hiện nay, việc triển khai kinh doanh bất động sản gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và thiếu kinh nghiệm.

VSG sẽ hoàn thiện công tác quản lý kỹ thuật, vật tư, tăng cường khai thác đội tàu, đảm bảo an toàn cho đội tàu hoạt động hiệu quả. Tăng cường tìm kiếm đối tác, khách hàng để mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường khai thác hiệu quả cao ốc văn phòng hiện có...

Theo đó, mục tiêu năm 2019 của Công ty về doanh thu là hơn 271 tỷ đồng và lỗ gần 40 tỷ đồng, mức lỗ này giảm hơn 14 tỷ đồng so với con số thực hiện năm 2018.

Năm 2018, kết quả của VSG không đạt được kỳ vọng tuy nhiên đã phản ánh đúng thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành hàng hải thế giới cũng như trong nước do chi phí của đội tàu, chi phí sửa chữa, duy tu bảo dưỡng cao, chi lương thuyền viên không giảm; giá cước vận tải cho thuê tàu vẫn rất thấp do khách hàng ít lựa chọn dịch vụ; trả lãi vay khá cao cho ngân hàng cho khoản vay ngân hàng bằng ngoại tệ; chênh lệch tỷ giá ngoại tệ lớn gần 12 tỷ đồng. VSG cho biết, trong tổng số lỗ 54 tỷ đồng trong năm 2018 thì thực tế lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là khoảng 42 tỷ đồng.

Kết quả năm 2018 của VSG
Nguồn: VSG

Về công tác đầu tư, VSG cho hay trong năm 2018 vẫn còn khó khăn về tài chính, các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn chậm nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 vẫn đang triển khai thực hiện và đến thời điểm này chưa có dự án đầu tư mới.

Tài liệu đính kèm:
1.VSG_2019.3.29_46bfede_2019.03.27_CV_CBTT_vv_tai_lieu_hop_DHDCD.pdf

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang