Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận 10 ngàn tỷ đồng năm 2019

22-05-2019 18:20:00+07:00
22/05/2019 18:20 0
  •  

Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận 10 ngàn tỷ đồng năm 2019

Năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hướng con số lợi nhuận đạt tối thiểu 10 ngàn tỷ đồng.

Kết thúc năm 2018, đánh dấu chặng đường tròn 30 năm phát triển, Agribank hoàn thành kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,525 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi thành lập. Hai năm liền trước đó, năm 2016, lợi nhuận của Agribank đạt 4,212 tỷ đồng, năm 2017 đạt 5,018 tỷ đồng.

Agribank ghi nhận tổng tài sản 1.3 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt gần 1.2 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt gần 1 triệu tỷ đồng. Quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1.2 triệu tỷ đồng, trong đó tín dụng đầu tư cho “Tam nông” chiếm 70.5%/tổng dư nợ của Agribank.

Kinh doanh dịch vụ tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt gần 5,400 tỷ đồng, góp phần từng bước dịch chuyển từ mô hình kinh doanh phụ thuộc vào tín dụng sang kinh doanh đa dịch vụ.

Agribank đưa nợ xấu nội bảng về mức 1.51%, tăng thu dịch vụ ở mức trên 21%, đồng thời thu hồi được gần 12 nghìn tỷ đồng nợ đã bán và đã xử lý rủi ro, chiếm tỷ lệ 14% tổng dư nợ đã xử lý. Bên cạnh đó, với gần 26 nghìn tỷ đồng đã được trích lập dự phòng rủi ro, Agribank cho rằng khả năng mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC và xử lý kịp thời các khoản nợ xấu phát sinh nếu có trong năm 2019.

Đối với các công ty con, bên cạnh triển khai các thủ tục phá sản đối với Công ty cho thuê tài chính II (ALCII), Agribank đã chỉ đạo xây dựng, phê duyệt phương án tái cơ cấu, cũng như chỉ đạo các công ty con khắc phục tình trạng hoạt động kém hiệu quả, và thoái vốn vào thời điểm thích hợp.

Agribank cũng đặt mục tiêu năm 2019 tổng tài sản tăng tối thiểu 10% so với năm 2018, tăng cường nâng cao năng lực tài chính, củng cố nền tảng để sẵn sàng cho lộ trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang