AMV dự kiến chuyển sàn sang HOSE trong thời gian tới

13-05-2019 16:02:01+07:00
13/05/2019 16:02 1
  •  

AMV dự kiến chuyển sàn sang HOSE trong thời gian tới

Ngày 26/05, CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với các nội dung về kế hoạch kinh doanh, phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cũng như phương án chuyển sàn niêm yết trong thời gian tới.

Năm 2019, AMV đặt kế hoạch cho doanh thu 850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 230 tỷ đồng, tăng lần lượt 89% và 5%. Theo đó, AMV sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định; xây dựng và đề xuất chính sách bán hàng phù hợp với thị trường.

Tổng doanh thu của AMV trong năm 2018 đạt gần 541 tỷ đồng, vượt 9% so kế hoạch và gấp đến 6 lần so năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 đạt hơn 219 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm trước, thực hiện gấp đôi so với kế hoạch nguyên nhân là do các công ty đều hoạt động rất hiệu quả, đẩy mạnh doanh thu hoạt động bán hàng nên doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, tuy nhiên do nguyên nhân khách quan nên Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức theo kế hoạch. Do đó, AMV trình ĐHĐCĐ lần này kế hoạch chi trả cổ tức bằng với tỷ lệ 60%, trong đó chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40% và chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.

Trong đại hội lần này, AMV sẽ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Theo đó, nhu cầu vốn cần huy động tối đa 280 tỷ đồng, tổng số tiền huy động từ đợt phát hành được sử dụng để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư của AMV và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, AMV sẽ phát hành tối đa 280,000 trái phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu thông qua hình thức ghi sổ. Số trái phiếu này sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước (có năng lực về tài chính, có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện chuyển đổi trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật).

Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 đến 3 năm kể từ đợt phát hành và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, AMV còn lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang