logo

API tiến hành mua lại 22.8 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

31-05-2019 17:57:26+07:00
31/05/2019 17:57 0
  •  

API tiến hành mua lại 22.8 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (HNX: API) đã tiến hành mua lại 2,228 trái phiếu trước hạn của 6 nhà đầu tư, trong tổng số 5,000 trái phiếu đã phát hành cho 124 nhà đầu tư.

Ngày 25/01/2019, API đã phát hành thành công 50 tỷ đồng trái phiếu A-Bond – loại trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu A-Bond có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 11%/năm.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu A-Bond là để gia tăng nguồn vốn lưu động và bổ sung vốn đầu tư vào các dự án của Công ty.

Theo đó, với mức giá mua lại bằng mệnh giá là 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng số tiền API bỏ ra để mua lại 2,228 trái phiếu trước hạn là 22.8 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
1.API_2019.5.31_103a52a_CV_246.2019.CV.API_vv_mua_lai_TP_trc_hanSigned.pdf

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang