Báo cáo tài chính ngân hàng: Cam kết nghiệp vụ thư tín dụng 2010-2018

29-05-2019 13:25:00+07:00
29/05/2019 13:25 2
  •  

Báo cáo tài chính ngân hàng: Cam kết nghiệp vụ thư tín dụng 2010-2018

Điểm lại tình hình hoạt động cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng của các ngân hàng lớn tại Việt Nam qua các năm. Dẫn đầu về số dư cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng trong phần lớn thời gian vẫn là Vietcombank, tuy nhiên cũng có những thời điểm bị MBB hay BIDV vượt mặt...

Top 5 Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ cam kết L/C từ 2010-2018 (Đvt: Triệu đồng)

PDL

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang